JobFreePost.com  
 ลงประกาศรับสมัครงานฟรี (นิติบุคคล) 
  
 ลงประกาศฟรี (บุคคลธรรมดา) 
  
 Resume-สมัครงาน 
 สมัครสมาชิกผู้ประกอบการ 
  เข้าสู่ระบบ  
 
 ลืมรหัสผ่าน 

รวมมิตรภาพการค้า
 
 หน้าแรก 
 
 สมาชิกผู้ประกอบการ 
 
 ตำแหน่งงาน 
 
 ดูประกาศ 
 
 ติดต่อ 
 
 ใบเสนอราคา 
 
 แจ้งชำระเงิน 
hotline : 091-780-9390
email : ijobthai2021@gmail.com
Untitled Document
 
สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย  
0993000065361
 
รายละเอียดบริษัท/สินค้าและบริการ
สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทยก่อตั้งขึ้นโดยผู้ประกอบการผลิตเอทานอลทั้งที่ใช้

วัตถุดิบจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยและมันสำปะหลัง และได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่

18 ธันวาคม2549โดยมีวัตุประสงค์ช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคข้อ

ขัดแย้งต่างๆ ช่วยประสานงานทำความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันใน

การประกอบวิสาหกิจการผลิตเอทานอล ช่วยสอดส่อง ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด

การค้าเอทานอล ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งการประสานประโยชน์ทางการค้า

การเงิน เศรษฐกิจ โดยคำนึงถึงความมั่นคงของประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
 
ติดต่อ/ที่อยู่
อาคารเอส.พี. ชั้น 18 เลขที่ 388 เขตพญาไท แขวงสามเสนใน กรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : admin@thai-ethanol.com
โทรศัพท์ : 022730992 ต่อ 112,116
เว็บไซต์ : https://www.thai-ethanol.com/

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
»
เจ้าหน้าที่ธุรการ ...
เงินเดือน :ต่อรองได้ ...
  สมัครงาน  


  JobFreePost.com Copyright © 2023     รายชื่อสมาชิกผู้ประกอบการ     โลโก้สมาชิกผู้ประกอบการ     รายชื่อตำแหน่งงาน     รายการหัวข้อประกาศ