JobFreePost.com  
 ลงประกาศรับสมัครงานฟรี (นิติบุคคล) 
  
 ลงประกาศฟรี (บุคคลธรรมดา) 
  
 Resume-สมัครงาน 
 สมัครสมาชิกผู้ประกอบการ 
  เข้าสู่ระบบ  
 
 ลืมรหัสผ่าน 

M Power Engineering., Co. Ltd
 
 หน้าแรก 
 
 สมาชิกผู้ประกอบการ 
 
 ตำแหน่งงาน 
 
 ดูประกาศ 
 
 ติดต่อ 
 
 ใบเสนอราคา 
 
 แจ้งชำระเงิน 
hotline : 091-780-9390
email : ijobthai2021@gmail.com
Untitled Document


บริษัท บางไผ่เวชกิจ จำกัด 
รับสมัครพนักงานตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล
  สมัครงาน  
เงินเดือน : ตามตกลง

รายละเอียดงาน
หน้าที่หลัก (Key res.) ความรับผิดชอบหลัก (Key Activities)
1. งานสรรหาและบรรจุเป็นพนักงาน
1.1 พัฒนาระบบการสรรหาบุคลากร เพิ่มช่องทางการสรรหาให้หลากหลาย และมี
ประสิทธิภาพ
1.2 ทำการรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และเอกสารต่างๆ ที่ใช้สมัครงานให้
ถูกต้อง ครบถ้วน
1.3 ประเมินผลทดลองการทำงาน การบรรจุเป็นพนักงาน รวมทั้งดำเนินการทำสัญญา
การจ้างงานของโรงพยาบาล
1.4 บันทึกข้อมูลประวัติพนักงาน และปรับปรุงข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
1.5 บันทึกข้อมูลพนักงา
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
. คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)
วุฒิการศึกษา (Education Background)
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารงานบุคคล บริหารโรงพยาบาล จิตวิทยา ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)
มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competencies)
­ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ( Ms Office ) ได้ดี
­ พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
­ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้นได้
­ มีความรู้ด้านการบริหารงานทรัพยาก
 
สวัสดิการ
สวัสดิการ
-วันหยุดประจำปี
-ลาพักร้อนประจำปี
-ลาสวัสดิการในกรณีต่างๆ
-เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
-โบนัสตามผลประกอบการ
-ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
-ชุดยูนิฟอร์ม ปีละ 2 ชุด
 
ติดต่อ :
คุณอรวรางค์ โชติกเสถียร
 
62 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
อีเมล์ : hrbangphai@gmail.com
โทรศัพท์ : 024570086 ต่อ 8816
  JobFreePost.com Copyright © 2023     รายชื่อสมาชิกผู้ประกอบการ     โลโก้สมาชิกผู้ประกอบการ     รายชื่อตำแหน่งงาน     รายการหัวข้อประกาศ