JobFreePost.com  
 ลงประกาศรับสมัครงานฟรี (นิติบุคคล) 
  
 ลงประกาศฟรี (บุคคลธรรมดา) 
  
 Resume-สมัครงาน 
 สมัครสมาชิกผู้ประกอบการ 
  เข้าสู่ระบบ  
 
 ลืมรหัสผ่าน 

บริษัท สปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด
 
 หน้าแรก 
 
 สมาชิกผู้ประกอบการ 
 
 ตำแหน่งงาน 
 
 ดูประกาศ 
 
 ติดต่อ 
 
 ใบเสนอราคา 
 
 แจ้งชำระเงิน 
hotline : 091-780-9390
email : ijobthai2021@gmail.com
Untitled Document


โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
รับสมัครพนักงานตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ IT
  สมัครงาน  
เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา หรือตามโครงการสร้างองค์กร

รายละเอียดงาน
1. ให้บริการ แก้ไขปัญหาทางด้านสารสนเทศ ทั้ง Hardware, Software , Operating Systemแก่บุคคลากร ของบริษัทฯ ตามที่ ได้รับมอบหมาย
2. ติดตั้ง เคลื่อนย้ายอุปกรณ์สารสนเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
3. จัดให้มีการ Preventive Maintenance อุปกรณ์สารสนเทศ
4. ติดต่อ ประสานงานในการส่งซ่อมอุปกรณ์สารสนเทศกับผู้ให้บริการตามที่ได้รับมอบหมาย
5. Install, Upgrade Hardware, Software ขององค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
ระดับปวช. ปวส. ปริญญาตรี ทางด้าน IT หรือที่เกี่ยวข้อง
1. มีวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้าน Hardware, Software ได้ดี
2. มีความรู้ทางพื้นฐานด้าน Hardware, Software เป็นอย่างดี
3. มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส ละเอียด รอบคอบ
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถและทักษะด้านการประสานงาน
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
6. สามารถพูด และเขียนภาษาอังกฤษได้
7. มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีความรับผิดชอบสูง
8. มีความสนใจในความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และพร้อมเรียนร
 
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. ตรวจสุขภาพประจำปี
 
ติดต่อ :
ฝ่ายบุคคล
 
888 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
อีเมล์ : teaoilcenter@gmail.com
โทรศัพท์ : 053-734140
แฟกซ : 053-734140 ต่อ 205
เว็บไซต์ : https://www.teaoilcenter.org
  JobFreePost.com Copyright © 2023     รายชื่อสมาชิกผู้ประกอบการ     โลโก้สมาชิกผู้ประกอบการ     รายชื่อตำแหน่งงาน     รายการหัวข้อประกาศ