JobFreePost.com 
 ลงประกาศรับสมัครงานฟรี (นิติบุคคล) 
  
 ลงประกาศ (บุคคลธรรมดา) 
  
 Resume-สมัครงาน 
 
  เข้าสู่ระบบ  
 
 ลืมรหัสผ่าน 

บริษัท ดีดี เจเนอรัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 
 หน้าแรก 
 
 สมาชิกผู้ประกอบการ 
 
 สมัครสมาชิกผู้ประกอบการ 
 
 รายชื่อสมาชิกผู้ประกอบการ 
 
 โลโก้สมาชิกผู้ประกอบการ 
 
 ดูตำแหน่งงาน 
 
 รายชื่อตำแหน่งงาน 
 
 ดูประกาศ 
 
 รายการหัวข้อประกาศ 
 
 ติดต่อ 
 
 ใบเสนอราคา 
 
 แจ้งชำระเงิน 
 
  Hot Line : 091-780-9390
  Email : ijobthai2021@gmail.com
นักวิจัย (Researcher)...

หน้าที่หลักของงานที่รับผิดชอบ
พัฒนาโจทย์วิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยด้าน Logistics Innovation และดำเนินโครงการวิจัย ที่ได้รับมอบหมายร่วมกับคณะทำงาน
ถ่ายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรม ผ่านการถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการวิจัย ร่วมกับคณะทำงาน
ตีพิมพ์บทความวิจัยและพัฒนาแบบเต็มรูป..........

ชื่อ : ดร.กานดา 0894940904....
อีเมล์ : log-in@mail.kmutt.ac.th [แก้ไขประกาศ]05 กันยายน 2565

  JobFreePost.com Copyright © 2022.
 
 2D & 3D Free Download