JobFreePost.com  
 ลงประกาศรับสมัครงานฟรี (นิติบุคคล) 
  
 ลงประกาศฟรี (บุคคลธรรมดา) 
  
 Resume-สมัครงาน 
 สมัครสมาชิกผู้ประกอบการ 
  เข้าสู่ระบบ  
 
 ลืมรหัสผ่าน 

เพชรนาคาซิสเต็มเวิร์คจำกัด
 
 หน้าแรก 
 
 สมาชิกผู้ประกอบการ 
 
 ตำแหน่งงาน 
 
 ดูประกาศ 
 
 ติดต่อ 
 
 ใบเสนอราคา 
 
 แจ้งชำระเงิน 
hotline : 091-780-9390
email : ijobthai2021@gmail.com
Untitled Document


หัวหน้าฝ่ายระดมทุน
  สมัครงาน  
คุณสมบัติ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านการตลาด นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษ
หรือสาขาบริหารธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
สามารถเขียนโครงการ แผนงาน เสนอแหล่งทุนและภาคธุรกิจได้
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี ( ฟัง พูด อ่าน เขียน )
ลักษณะงาน
1. วางแผน ดูแล กำกับ แนะนำชี้แจง และบริหารงานระดมทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
2. ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมทีม และติดตามการทำงานให้เป็นไปตามแผน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือนและสวัสดิการ
เงินเดือนตามโครงสร้างองค์กร + ประสบการณ์
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันอุบัติเหตุ
ประกันสังคม
สัมมนาประจำปี
ลาพักผ่อนประจำปี
ชื่อ : นุชลี 0858474309
อีเมล์ : cpcrhuman@yahoo.com [แก้ไขประกาศ]26 มกราคม 2566

  JobFreePost.com Copyright © 2023     รายชื่อสมาชิกผู้ประกอบการ     โลโก้สมาชิกผู้ประกอบการ     รายชื่อตำแหน่งงาน     รายการหัวข้อประกาศ