JobFreePost.com  
 ลงประกาศรับสมัครงานฟรี (นิติบุคคล) 
  
 ลงประกาศฟรี (บุคคลธรรมดา) 
  
 Resume-สมัครงาน 
 สมัครสมาชิกผู้ประกอบการ 
  เข้าสู่ระบบ  
 
 ลืมรหัสผ่าน 

บริษัท ภูลิน เทคโนโลยี จำกัด
 
 หน้าแรก 
 
 สมาชิกผู้ประกอบการ 
 
 ตำแหน่งงาน 
 
 ดูประกาศ 
 
 ติดต่อ 
 
 ใบเสนอราคา 
 
 แจ้งชำระเงิน 
hotline : 091-780-9390
email : ijobthai2021@gmail.com
Untitled Document

กรุณากรอกข้อมูล / Code ให้ครบ
ประวัติ  
ชื่อ-นามสกุล *** 
อีเมล์ ** ระบบสมาชิก 
รหัสผ่าน ** ระบบสมาชิก
เพศ *** 
วันเกิด *** 
อายุ  ปี *** 
สถานภาพ *** 
เกณฑ์ทหาร *** 
สัญชาติ *** 
ติดต่อ
เบอร์โทร *** 
ที่อยู่ *** 
ประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)
จาก พ.ศ. ถึง พ.ศ.
บริษัท ตำแหน่ง
การศึกษา    (สูงสุด)*** 
จาก พ.ศ.      ถึง พ.ศ.   คณะ/สาขา
ระดับ สถานศึกษา
ทักษะ/ความสามารถพิเศษ/ผลงาน***
 
CODE : ==> * [ กรอกรหัส ]
 


กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 
รับสมัครพนักงานตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
  สมัครงาน  
เงินเดือน : 15,650 บาท

รายละเอียดงาน
• ดำเนินการในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร วัตถุดิบสมุนไพร สารสกัดสมุนไพร
• วิเคราะห์ ทดสอบ และควบคุมคุณภาพสารสกัดสมุนไพร และยาไทยตำรับให้มีมาตรฐาน
• จัดทำเอกสารทางด้านวิทยาศาสตร์ และเอกสารรับรองคุณภาพ
• วางแผนการทำงานและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการทำโครงการวิจัย
• ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ และให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ด้านกระบวนการ/ วิธีการสกัด และควบคุมคุณภาพสมุนไพร สารสกัดสมุนไพร และยาไทยตำรับ ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่สนใจ
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
• ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Microsoft Office ได้
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีการสื่อสารที่ดี
• มีประสบการณ์ด้านโรงง
 
สวัสดิการ
• ปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์- อาทิตย์ และวันหยุดตามราชการกำหนด
• อัตราจ้าง 15,650 บาท / เดือน มีโอที
 
ติดต่อ :
ณัชพล
 
117 อาคาร Biotec Pilot Plant หน่วยปฏิบัติการที่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
อีเมล์ : tdc.dtam61@gmail.com
โทรศัพท์ : 025647889
เว็บไซต์ : https://tdc.dtam.moph.go.th/
  JobFreePost.com Copyright © 2023     รายชื่อสมาชิกผู้ประกอบการ     โลโก้สมาชิกผู้ประกอบการ     รายชื่อตำแหน่งงาน     รายการหัวข้อประกาศ